Iнтелектуальна інформаційна система по реалізації транспортних засобів

Автор: Лис Степан Юрійович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Аналіз даних
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Лис С. Ю., Кісь Я. П. (керівник). Інтелектуальна інформаційна система по реалізації транспортних засобів. Магістерська кваліфікаційна робота. — Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Розширена анотація Більшість покупок зараз здійснюються віддалено через Інтернет. Зокрема, транспортні засоби дуже успішно продаються на аукціонах та подібних торгових майданчиках. Покупці задоволені, як і продавці. Це можна пояснити кількома перевагами. Електронна комерція є невід’ємною частиною електронного бізнесу. Виникнення та швидке поширення електронної комерції у всьому світі залежить від ряду об’єктивно необхідних умов та припущень. По-перше, це високий рівень інформатизації суспільства. Навіть для швидкого розповсюдження електронна комерція повинна бути інформативною, а технологічний потенціал Інтернету повинен перевищувати певний критичний рівень, що відкриває доступ не лише відносно обмеженій кількості "елітних" користувачів. Ще однією умовою електрифікації суспільства є досягнення певного ступеня інтеграції (інформаційних технологій) внутрішніх інформаційних систем компаній та Інтернету [1]. Вплив Інтернету на різні аспекти соціальної взаємодії зараз безперечний. Функціональні можливості мобільних додатків дозволяють користувачам Інтернету споживати та передавати великі обсяги інформації в режимі реального часу за допомогою свого смартфона. Тенденції, сформовані в широкому застосуванні інформаційних технологій, наприклад, на реальних веб чи мобільних додатках. Продаж товарів через Інтернет набирає обертів, і з кожним днем все більше людей використовують його для покупки конкретного товару. У 2015 році частка інтернет-магазинів зросла до 36% від загальної кількості, що відповідає середньому показнику для Центральної та Східної Європи. Українська електронна комерція наразі лише на початку свого шляху. Однак у цьому відношенні було досягнуто певного прогресу, одним з яких є підписання Закону України “Про електронну комерцію” від 3 вересня 2015 року. Під час написання магістерської кваліфікаційної роботи, було проаналізовано і оглянуло літературні джерела та відомі аналоги таких систем для вирішення проблем реалізації транспортного засобу. Роблю висновок, що необхідно розробити сучасні системи з відповідною інформацією, що дозволить реалізовувати транспортні засоби. Крім того, для визначення мети магістерської кваліфікаційної роботи був використаний метод дерева цілей, де цілі представлені у вигляді ієрархії, основна мета якої досягається реалізацією підцілей, які їй підпорядковані. Завдяки цій графічній структурі для більш детальних цілей реалізуються такі діаграми: діаграма послідовностей, діаграма компонентів, діаграма класів, діаграма переходів станів, діаграма діяльності, на основі яких у майбутньому будуть розроблятися функціональні елементи системи, перетворення вхідних даних на вихід кожної з них. Діаграми містять всю необхідну інформацію для реалізації системи, що розробляється [3]. Також було побудовано дерево цілей для формулювання генеральної мети, а при її декомпозиції представлені аспекти її підцілей та їх критерії для визначення якості функціонування системи. Мова проектування програмного забзпечення Java [4], її Spring Framework [5], була обрана для розробки серверної частини. Також були відібрані та задокументовані архітектура серверної частини, архітектура MVC та архітектура проекту в цілому, архітектура REST. Мова проектування програмного забзпечення JavaScript та його фреймворк Vue.js були обрані для розробки клієнтської частини. Як систему управління базами даних було обрано PostgreSQL. Це програмне забезпечення базується на архітектурі клієнт-сервер і шаблоні MVC, тому клієнтська програма надсилає запити на сервер, який, у свою чергу, отримує необхідні дані з бази даних, обробляє їх і повертає в клієнтську частину JSON. Ціль програмної реалізації – це проаналізувати основні відмінності інтернет аукціонів та платформ які дають можливість реалізовувати транспортні засоби від традиційних аукціонів та площадок, розглянути основні принципи побудови інтернет застосунків. Мета дослідження – створення інтелектуальної інформаційної системи по реалізації транспортних засобів. Розробити дерево цілей, діаграма прецедентів (use-case), діаграма послідовностей, діаграма компонентів, діаграма класів, діаграма переходів станів, діаграма діяльності. Об’єкт дослідження – процес діяльності інтернет аукціону по реалізації транспортних засобів. Предмет дослідження – засоби і методи розробки інтелектуальної інформаційної системи по реалізації транспортних засобів. Результати дослідження: • аналіз літературих джерел, на основі яких слід дослідити сучасний стан онлайн-продажів; • здійснено аналіз та порівняння аналогів існуючих систем; • проведено системний аналіз системи, в процесі створено дерево цілей та відповідні UML-діаграми, які показують функціонування системи; • обрані відповідні методи та інструменти для реалізації завдання на основі аналізованих даних, які є найбільш придатними для вирішення проблеми; • розроблено програмний продукт на основі створеного та описаного функціоналу системи, наведено контрольний приклад роботи. Ключові слова: платформа по реалізації, транспортні засоби, інтелектуальні інформаційні системи. Перелік використаних літературних джерел. 1. Особливості електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні / А. М. Одарченко, К. В. Сподар // Бізнес Інформ. – 2015. – № 1. – С. 342-346. 2. Литвин, В. В., Пасічник, В. В., & Яцишин, Ю. В. (2011). Інтелектуальні системи: підручник. Л.: Новий Світ-2000. 3. Мюллер, Р. Д. (2013). Проектирование баз данных и UML. Издательство: Лори. 4. Leonard Richardson. RESTful Web APIs: Services for a Changing World: навч. посіб. / Leonard Richardson. – Видавництво O’Reilly Media, 2013 – 406. 5. Введение в Spring Boot: создание простого REST API на Java [Електронний ресурс] : стаття з сайту habr.com – 2019