Автоматизований електропривод машини бобіно-спірального намотування

Автор: Прокіп Святослав Васильович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Прокіп С.В., Маляр А.В.(керівник). Автоматизований електропривод машини бобінно спірального намотування. Магістерська кваліфікаційна робота. - Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Розширена анотація В першому розділі пояснювальної записки розглянуто технологію виготовлення та застосування картонних гільз. Проведено аналіз загального стану целюлозно-паперової промисловості [1]. Наведено огляд схожого механізму виготовлення паперових гільз [2] і опис процесу виготовлення картонних гільз досліджуваним механізмом. Детально розглянуто процес формування картонної шпулі. Наведено загальні параметри машини бобінно спірального намотування картонних стрічок. Подано обґрунтування дослідження машини бобінно спірального намотування та наведено її недоліки, а саме контроль швидкості від зміни діаметру картонної шпулі. Запропоновано вирішення проблеми контролю швидкості. В основному увага приділяється аналізу зміни швидкості приводу у функції радіусу картонної шпулі. Наведено переваги застосування оптичного давача товщини картонної шпулі у існуючих системах, основними завданнями якого є безперервне вимірювання товщини картонної шпулі [3]. У другому розділі наведено основні вимоги до робочого механізму, здійснено вибір двигуна та розрахунок й побудова сімейства механічних характеристик [4]. Для коректної роботи приводу проведено вибір частотного перетворювача та наведена схема його підключення з додаванням оптичного давача товщини. У третьому розділі проведено моделювання досліджуваного електроприводу. Проведено розрахунок параметрів електроприводу. Синтезовано регулятори контуру струму та швидкості. Здійснено моделювання номінальних режимів роботи та аварійних режимів, результати досліджень наведені у вигляді графіків перехідних процесів. Об’єкт дослідження – процес виготовлення картонних гільз. Предмет дослідження – автоматизований електропривод машини бобінно спірального намотування. Мета дослідження: удосконалення електроприводу машини бобінно спірального намотування шляхом додавання оптичного давача товщини. Ключові слова: оптичний давач, картонна гільза, автоматизований електропривод, перетворювач частоти, асинхронний двигун. Перелік використаних літературних джерел: 1. Ринок целюлозно-паперової промисловості: сучасний стан та перспективи розвитку, K. Kuznietsova, I. Dyshenka / [електронний ресурс]. Режим доступу: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/129575 2. Устройство для изготовления труб изленточногоматериала, авторыпатента:Базаев Г. И., Перелюбский А. З., Подкопаев А. А., Шапиро П. И., авторскоесвидетельство. Дополнительное к авт. свнд-ву (22). Заявлено 19.02.79 (21) 2729816/28-12, заявка № (23). Патент. Опубликовано 30.11.1981 3. Кремінь В. Т. Багатофункціональний оптичний давач / В. Т. Кремінь, Є. Г. Міюшкович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2002. – № 463 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 52–57. – Бібліографія: 6 назв. 4. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи / за ред. М. Г. Поповича та Лозинського О. Ю. – К.: Либідь, 2005. – 680 с.