Аварійні режими трансформатора підстанції 110/35/10 кВ «Свалява-2» та захист від них

Автор: Бауман Дмитро Олександрович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Електричні системи і мережі
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Для забезпечення нормальної роботи енергосистеми застосовують релейний захист (РЗ), який є основним видом електричної автоматики. Пристрої релейного захисту (РЗ) забезпечують безперервний контроль в часі за станом елементів електроенергетичної системи. Вони реагують на виникнення особливих режимів та несправностей в елементах електричної мережі. У випадку виникнення пошкоджень в елементах електричної мережі, пристрої РЗ повинні визначати пошкоджений елемент та діяти на відокремлення її від електричної мережі. Тому вихідні кола пристроїв РЗ діють на вимкнення первинного комутаційного обладнання. Первинне комутаційне обладнання повинно забезпечити розмикання струмів аварійного режиму. Об’єкт дослідження Захист об’єктів електричних мереж під час аварійних режимів. У магістерській кваліфікаційній роботі проведено вибір та розрахунок параметрів спрацювання релейного захисту трансформатора підстанції 110/35/10 кВ «Свалява 2», виконаних на основі сучасних цифрових технологій. Це забезпечитья надійність та підвищить ефективність постачання електричної енергії споживачам. Предмет дослідження Аналіз характерних аварійних режимів підстанцій електричних мереж та підвищення ефективності захистів силових трансформаторів від них. За виникнення збоїв енергомережі, релейний захист повинен виявляти їх і, залежно від характеру порушення, або вимикати обладнання у випадку виникнення небезпеки його пошкодження, або проводити операції, метою яких є відновлення нормального режиму (наприклад, увімкнення після аварійного вимкнення, з надією на самоусунення аварії, чи під’єднання резервного живлення), або здійснювати сигналізацію оперативним працівникам, які повинні вживати заходи для виправлення неполадок. Мета дослідження Розрахувати параметри спрацювання релейного захисту трансформатора підстанції 110/35/10 кВ «СВАЛЯВА-2», виконаного на основі сучасного цифрового терміналу концерну АВВ RET 670, для захисту від аварійних режимів та вибрати захисне обладнання, що дозволить підвищити надійність електропостачання споживачів. Виконаний розрахунок струмів короткого замикання в місці встановлення трансформатора 110/35/10 кВ, на основі яких здійснено розрахунок параметрів спрацювання релейного захисту трансформатора, виконаного на основі сучасного цифрового терміналу концерну АВВ RET 670, здійснений вибір захисного обладнання. Ключові слова = аварійний режим, коротке замикання, електрична мережа, надійність, комутаційне обладнання, захист, трансформатор, релейний захист. Перелік використаної літературних джерел. 1. Релейний захист (від 01.08.2019 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82. 2. Кідиба В.П. Релейний захист електроенергетичних систем: навч. посібник / Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 504 с. 3. Авербух А. М. Релейний захист в задачах з рішеннями і прикладами / А. М. Авербух. – К. : Енергія, 1975. – 423 с. 4. Булычев А. В. Релейная защита нового поколения. Требования к первичным преобразователям сигналов // Новости электротехники. – 2010. - №5 (65).