Аналіз використання штучного інтелекту в соціальних мережах

Автор: Тарнавський Олег Євгенович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт)
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Тарнавський О.Є., Павельчак А.Г. (керівник). Аналіз використання штучного інтелекту в соціальних мережах. Магістерська кваліфікаційна робота. - Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2020. Розширена анотація. Соціальні мережі використовують штучний інтелект для підвищення ефективності процесу збору та обробки необхідної інформації про користувачів соціальних платформ. Завдяки штучному інтелекту [1], алгоритми збору даних дозволяють монетизувати дані користувачів для таргетування реклами у межах та поза межами платформи. Одними із перших алгоритмі масового збору даних були відомі пошукові алгоритми Google [2, 3]. Саме завдяки оновленому методу обробки інформації, пошуковий алгоритм почав самостійно знаходити шляхи для покращення швидкості обробки результатів. Можливість підвищити швидкість з’явилась лише через те, що система стала спроможна ідентифікувати кожного користувача через історію пошукових запитів. Об’єкт дослідження - соціальні мережі і аналітичні сервіси. Предмет дослідження - віртуальні приватні мережі та протоколи з’єднання. Мета дослідження - удосконалення сервісу анонімізації користувача приватної мережі. Результати дослідження - була розроблена конфігурація віртуальної приватної мережі з підвищеною швидкістю, що дозволяє анонімізувати користувача під час використання пошуковиків та соціальних платформ. Ключові слова: соціальні мережі, індексування, пошукові двигуни, Facebook, Google, таргетування, SSL, VPN, сертифікація, конфігурація. Перелік використаних літературних джерел. 1. Юлия Правик. Соцсети 2.0: Необходимость глобальной трансформации. - ЛитРес: Самиздат. - 2020. - 15-28 с. 2. Virginia Eubanks. Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor. - St Martin’s Press. - 2018. - 70-76 p. 3. Sarah T Roberts. Behind the Screen: Content Moderation in the Shadows of Social Media. - Yale University Press. - 2019. - 73 p.