Аналіз властивостей чотирипровідних імітаторів опору

Автор: Труш Михайло Ігорович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Якість, стандартизація та сертифікація
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: В магістерській кваліфікаційній роботі проведений аналіз метрологічних характеристик переносних кодокерованих мір опору постійному струму для оперативного контролювання вимірювальних каналів розпорошених систем промислового застосування показав, що вони повинні підключатися до контрольованого об’єкту чотиридротовою з’єднувальною лінією. Діапазон відтворюваних значень опору повинен бути в межах від десятків ом до десятків кілоом, межа допустимих значень їх похибок повинна знаходитись на рівні до декількох сотих часток відсотка, одиниця відтворюваних значень опору порядку десятитисячних часток ома. Традиційно такі метрологічні характеристики кодокерованих мір опору на місці експлуатації забезпечуються шляхом їх налаштування оператором після певного часу для їх виходу на робочий режим. Показано також, що забезпечити такі метрологічні характеристики на основі багатозначних магазинів опору або провідності неможливо через суттєвий вплив залишкових параметрів комутаційних елементів. Тому запропоновано реалізувати кодокеровані багатозначні міри опору на основі активних імітаторів електричного опору. Обґрунтовано вибір функціональної структурної схеми таких мір з можливістю чотиридротового їх підключення до контрольованих об’єктів. В роботі розроблена структура, обґрунтований вибір елементної бази та запропонована процедура налаштування переносних імітаторів опору постійному струму з метою коригування адитивної і мультиплікативної складових похибки. Показано також, що нескориговані значення адитивної і мультиплікативної складових похибки може бути суттєво зменшене завдяки вибраній елементній базі та запропонованій методиці її коригування і практично буде визначатися тільки відносно невеликими часовими і температурними змінами її елементів. Це забезпечує зменшення трудоємності практичного використання таких мір-імітаторів в промислових умовах.