"Великий Шовковий шлях" та його роль з забезпеченні євразійської інтеграції

Автор: Каушанська Уляна Володимирівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Міжнародні відносини
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Каушанська У. В., Демчишак Р. Б.(керівник). ««Великий Шовковий шлях» та його роль у забезпечені євразійської інтеграції». Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська Політехніка», Львів, 2020. Розширена анотація. В сучасному світі, в міру розвитку економічної глобалізації та регіональної інтеграції, Китай висунув амбіційну концепцію «Великого Шовкового шляху», яка складається з двох мегапроектів - «Економічний пояс Шовкового шляху» і «Морський Шовковий шлях XXI століття». Стратегічна ініціатива щодо формування «Економічного поясу Шовкового шляху» спільно з країнами Центральної Азії вперше була озвучена Головою КНР Сі Цзіньпіном 16 вересня 2013 року в університеті Назарбаєва під час візиту в Казахстан[1]. Загалом магістерська кваліфікаційна робота демонструє, як китайська ініціатива «Великий Шовковий шлях» впливає на інтеграційні процес в Євразії. Об’єктом дослідження є китайського проект «Великий Шовковий шлях» в системі міжнародних взаємодій. Предметом дослідження є проект «Великий Шовковий шлях» як фактор встановлення взаємодії між суверенними державами і міжнародними організаціями в системі сучасних євразійських інтеграційних процесів. Метою дослідження є охарактеризувати проект «Великий Шовковий шлях» як пріоритет сучасної внутрішньої та міжнародної політики Китаю, а також визначити можливі інтеграційні зв’язки з Росією, державами Центральної Азії та такими проектами, як ЄЕАС та ШОС. З плином часу в китайську ініціативу «Один пояс - один шлях» стала залучати більш широкий спектр країн, а сама ініціатива стала наповнюватися новим змістом. Ця ініціатива перетворилася на магістральну державну стратегію п’ятого покоління китайських керівників, котра має на меті рішення як внутрішніх, так і зовнішніх викликів розвитку Китаю. Китай сприймає дану концепцію як глобальну ініціативу з просування економічного розвитку. Реальна суть концепції перш за все полягає в подоланні дисбалансу економіки Китаю, а також спрямована на створення нового механізму з метою сприяння взаємовигідному співробітництву країн з допомогою сухопутних і морських Шовкових шляхів[2]. Невід’ємним учасником стратегії «Один пояс - один шлях» є Росія, розташована в Євразії і є важливим партнером Китаю. В магістерській кваліфікаційній роботі проаналізовано участь Росії в китайській ініціативі «Один пояс - один шлях» і зроблено висновки, що активна співпраця РФ та КНР здатна принести великі економічні дивіденди, зміцнити традиційні позиції в регіоні. Незважаючи на те, що існують потенційні можливості китайсько-російського співпраці в рамках концепції «Один пояс - один шлях», в міжнародних наукових і політичних колах були виражені скептицизм і побоювання з приводу нової китайської концепції, оскільки дві держави у своїх стратегічних напрямках прагнуть абсолютної влади в регіоні. Гегемонія КНР або РФ призведе до конфлікту інтересів, через що стосунки значно погіршаться. Методологічну основу дипломного дослідження склав міждержавний підхід (Стенлі Хоффман) як сучасна версія теорії плюралістичної моделі інтеграції, згідно з яким в якості головного елемента інтеграційного процесу визначаються державні інтереси[3]. До механізмів реалізації євразійських інтеграційних процесів можна віднести діяльність міжнародних організацій - ШОС і ЄАЕС[4]. На інтенсифікацію співробітництва євразійських країн в рамках ШОС і ЄАЕС впливає сьогодні і міжконтинентальний проект «Великий Шовковий шлях». Не дивлячись на офіційну підтримку міжнародними організаціями концепції Шовкового шляху, їх країни-учасники усвідомлюють - до реалізації проекту слід підходити дуже обережно: адже КНР через власну ініціативу прагне до експансії в регіоні. Згідно з результатами можна дійти до висновку, що у сучасних реаліях бренд «Великий Шовковий шлях» активно використовується різними силами з певною метою - почалася геополітична конкурентна боротьба за Центральну Азію [5]. В рамках концепції «Великого Шовкового шляху» Китай вже сьогодні здійснює конкретні кроки з розвитку співпраці з країнами регіону. При цьому, китайська стратегія повинна, з одного боку, враховувати економічну вигоду для всіх її країн-учасниць. З іншого боку, держави Центральної Азії повинні усвідомлювати, що все ж ризикують: їм необхідно побоюватися верховенства Китаю в торгово-економічній сфері. Повторна активація Великого Шовкового шляху має велике стратегічне значення для економічного розвитку Китаю, регіонального процвітання і світової економічної рівноваги й стабільності. Не випадково китайська концепція привернула до себе пильну увагу як всередині Китаю, так і на міжнародному рівні. Ключові слова: стратегічна ініціатива «Великий Шовковий шлях», економічний пояс Шовкового шляху, Морський шовковий шлях XXI-го століття, стратегічні напрямки, стратегічна ініціатива, мегапроект, міжнародне співробітництво. Перелік використаних літературних джерел: 1. Выступление Председателя КНР Си Цзиньпина в Назарбаев университете (полный текст) [Електроннийресурс] /Посольство КНР в Республике Казахстан. 16 сентября 2013. Режим доступу: http://kz.chineseembassy.org/rus/zhgx/t1077192.htm 2. Zhao, Hong. China’s New Maritime Silk Road: Implications and Opportunities for Southeast Asia /Trends in Southeast Asia, – 2015, No. 3, – pp. 4-5 , 13-17. 3. Чечурина М. Н. Международная интеграция и международные организации Мурманск: изд-во: МГТУ, 2012. - 269 с. 4. Лузянин С. Г. От моря до моря? Великий шелковый путь [Електроннийресурс] /Российский совет по международным делам. Раздел: Многополярный мир. – 22 января 2015г. – Режим доступу: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5129#top-content 5. Arase, David. China’s Two Silk Roads Initiative: What It Means for Southeast Asia // Southeast Asian Affairs, Vol. – 2016, – p. 32-35