Уніфікована система для автосервісів з біржею автозапчастин

Автор: Гашпарич Олексій Сергійович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: англійська
Анотація: Метою кваліфікаційної роботи є дослідження способів комунікації між мікросервісами з подальшою імплементацією в неї алгоритмів рекомендаційних систем та розробка уніфікованої системи для автосервісів із біржею автозапчастин. Робота складається з чотирьох розділів та двох додатків: огляд предметної області та аналіз існуючих рішень програмного забезпечення для автосервісів, аналіз методів комунікації для мікросервісів та алгоритмів рекомендаційних систем, реалізація та імплементація методів комунікації, алгоритмів рекомендаційних систем, практичні результати дослідження методів комунікації та їх аналіз, огляд результатів роботи рекомендаційної системи. У першому та другому розділах, під час аналізу підходів до розв’язку задачі було розглянуто методи комунікації для мікросервісів, теоретичні засади роботи рекомендаційних систем. У третьому розділі описано процес розробки уніфікованої системи для автосервісів із біржею автозачастин, а саме, проектування архітектури бази даних, розробка системи із двох сервісів з використанням мови програмування Ruby, фреймворку Rails, мови програмування Python, програмної реалізації AMQP протоколу RabbitMQ. У четвертому розділі було досліджено практичне застосування методів комунікацій між мікросервісами. Перевірено роботу рекомендаційної системи, наведено переваги та недоліки методів комунікацій.. Обсяг роботи без додатків становить 60 сторінок. Ключові слова: мікросервісна архітектура, AMQP, gRPC, Kafka, REST, SOAP, Ruby, Rails.