Розвиток та інтеграція Швейцарського інтернаціонального стилю у сучасному вебдизайні

Автор: Танавська Ірина Андріївна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Дизайн (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: «Міжнародний типографічний стиль» також відомий як «швейцарський стиль» – це стиль графічного дизайну, що виник у Швейцарії у 1940-их - 1950-их роках, став основою значної частини розвитку графічного дизайну протягом середини ХХ століття. Був впроваджений під керівництвом дизайнерів Йозефа Мюллера-Брокмана в Цюріхській школі мистецтв і ремесла та Арміна Гофмана в Базельській школі дизайну. Основні характеристики та принципи швейцарського стилю включають: сітки; асиметричні композиції; гротескну типографію; точність; геометричну абстракцію; простоту; об’єктивність; фотографію. Незважаючи на свій «вік», швейцарський стиль виглядає свіжо та актуально і сьогодні. Актуальність теми. Швейцарська типографія володіє принципом конвенціальності – одні й ті ж речі однаково сприймаються різною аудиторією в будь-якому місці. Швидкість сприйняття, масовість, універсальність, економічність і максимальна інформативність – основні цілі швейцарської типографії. Ці основи залишаються надзвичайно актуальними в створенні сьогочасного дизайну для веб- сайтів та додатків. Мета дослідження: виявити зв`язок між швейцарським міжнародним стилем в графічному дизайні та сучасному вебдизайні. Дізнатись завдяки чому цей стиль залишається актуальним впродовж багатьох десятиліть та як його головні принципи інтерпретувались у вебдизайні. Завдання дослідження: 1. Встановити та дослідити рівень вивчення даної проблематики, історичні етапи формування швейцарського інтернаціонального стилю, дослідити творчість і вплив тогочасних амбасадорів на сучасний дизайн. 2. Визначити логіку адаптації міжнародного стилю із графічного дизайну у вебдизайн. 3. Провести аналіз та порівняльну характеристику між тогочасними графічними творами, які виконані в швейцарському міжнародному стилі та сучасними веб-сайтами, які також у своєму оформленні використовують засади даного стилю. 4. Виявити основні принципи візуальної комунікації швейцарського стилю, які застосовуються у сучасному вебдизайні. 5. Висвітлити і застосувати основні засади швейцарської міжнародної візуальної мови при проектуванні вебсайту для мистецької галереї. Стан дослідження: на даний момент україномовних досліджень та статей на дану тему немає. Англомовні публікації є, але вони лише у формі коротких статей, де ця тема розкривається поверхнево. Предмет дослідження. Поняття стилю. Швейцарський інтернаціональний стиль в графічному дизайні, його походження та розвиток. Об’єкт дослідження. Вплив швейцарського інтернаціонального стилю на сучасний вебдизайн, використання принципів інтернаціонального стилю у створенні веб-сайтів та додатків. Часові межі дослідження: межі дослідження охоплюють період із 1920 по 2020 рік. Наукова новизна роботи полягає в наступному: 1. Структуровано інформацію про генезис, становлення та амбасадорів швейцарського інтернаціонального стилю. 2. Обґрунтовано і впорядковано систему базових понять в швейцарського інтернаціонального стилю у вебдизайні. 3. Визначено логіку адаптації міжнародного стилю із графічного дизайну у вебдизайн. 4. Визначено основні принципи візуальної комунікації швейцарського стилю, які застосовуються у сьогоденному вебдизайні. 5. На практиці застосовано і продемонстровано основні принципи візуальної комунікації швейцарського інтернаціонального стилю при проектуванні вебсайту для мистецької галереї. Методологія: аналіз зібраних джерел та їх синтез; метод аналогій; описовий метод; індуктивний та дедуктивний метод; Джерела: друковані (наукові статті, навчальні посібники, монографії, дисертації), електронні (електронні наукові статті, електронні навчальні посібники, електронні монографії, електронні дисертації, вебпортали, вебсайти, вебсторінки) Теоретичне і практичне значення роботи: Результати дослідження сприяють систематизації знань у темі генезису та становлення міжнародного стилю, розширюють загальну уяву про його основні принципи застосування, використання даного стилю у галузі створення інтерфейсів,. Також в роботі напрацьовано рекомендації для інтеграції міжнародного стилю у вебдизайн.