Температурочутливі полімерні «нанощітки» для виробництва косметичних засобів

Автор: Ліщинський Остап Романович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Хімічні технології та інженерія (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Прищеплені полімерні щітки полібутилметакрилату (ПБМА) та полібутилакрилату (ПБА) були успішно виготовлені за допомогою радикальної полімеризації з перенесенням атома «з поверхні». Товщину та склад покриттів ПБМА та ПБА досліджували за допомогою еліпсометрії та вторинної іонної мас-спектрометрії відповідно. Для ПБМА температура склування становить близько 13-25 °C, а температура переходу для ПБА становить близько -55 °C, що значно нижче кімнатної температури. Дослідження атомно-силовою мікросокопією при різних температурах свідчать про сильну морфологічну трансформацію покриттів ПБМА. Тоді як для ПБА істотні зміни в морфології поверхні відсутні. Крім того, для покриттів ПБМА адсорбція білка показує сильну температурну залежність. Прищеплені покриття ПБМА товщиною 86 та 43 нм, а також скло для контролю використовували в якості субстратів для культивування ракових клітин сечового міхура, трансплантаційної карциноми IV класу типу HTB-5. Після 144 годин культивування, добре розвинений одноярусний шар спостерігається на покритті ПБМА товщиною 86 нм. У свою чергу, клітини, інкубовані на більш тонкому покритті (43 нм) і на склі, тільки починають утворювати суцільний шар. Ключові слова: полімерні покриття, що реагують на стимули; прищеплені полімерні щітки; температура силування; змочуваність; орієнтація білків; клітини.