Дослідження і розвиток механізму підвищення кваліфікації управлінських кадрів ТзОВ "ФС-Львів" в умовах міжнародної економічної діяльності

Автор: Кузик Роксолана Тарасівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: В магістерській роботі на тему " Дослідження і розвиток механізму підвищення кваліфікації управлінських кадрів ТзОВ"ФС-Львів" в умовах міжнародних економічних зв’язків " наводиться аналіз механізму підвищення кваліфікації управлінських кадрів організації. Розглянуто суть визначення та основні засоби механізму підвищення кваліфікації кадрів, проаналізовано зарубіжний досвід та методи підвищення кваліфікації управлінських кадрів на підприємстві. Проведено аналіз господарської діяльності підприємства ТзОВ"ФС-Львів", аналіз фінансового стану, показників адміністративної та організаційної документації. Високі кінцеві результати ефективної діяльності організації можуть бути досягнуті за умови постійного аналізу стратегії та методів управління персоналом, що має безпосередній зв’язок із параметрами загальної ефективної діяльності підприємства. Мета дослідження – формування та шляхи розвитку механізму підвищення кваліфікації кадрів, його вплив на покращення господарської діяльності організації . Метод (методологія). У процесі роботи використано методи теоретичного обґрунтування , порівняння, статистичного аналізу, абстрактно-логічний, табличний та графічний. Висвітлені дослідження дають можливість застосування заходів підвищення кваліфікації управлінського персоналу, які можуть використовуватись на практиці різних підприємств. За допомогою результатів дослідження підприємство може отримати наступні переваги, такі як нарощування обсягів надання послуг за рахунок покращення результативності збутової діяльності ТзОВ"ФС-Львів" , підвищення кваліфікації управлінського персоналу, збільшення прибутку та підвищення рентабельності власного капіталу . Надані рекомендації, щодо удосконалення механізму підвищення кваліфікації управлінських кадрів та заходів спрямованих на запобігання кадрових проблем.