Роль НАТО у забезпеченні енергетичної безпеки в умовах змін глобального енергетичного ландшафту

Автор: Лапій Богдана Вікторівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Міжнародні відносини
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Лапій Б.  Роль НАТО у забезпеченні енергетичної безпеки в умовах змін глобального енергетичного ландшафту. Проаналізовано етапи становлення ролі НАТО стосовно питань в галузі енергетичної безпеки; визначено сферу інтересів Альянсу щодо захисту міжнародної енергетичної системи у військовому та політичному вимірах; досліджено основні принципи та підходи організації з питань гарантування енергетичної безпеки країн-членів і партнерів; розглянуто діяльність та досягнення Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки; виявлено перспективи розвитку Альянсу та можливості його реагування на нові виклики безпеці критичної енергетичної інфраструктури. Ключові слова: НАТО, енергетична безпека, глобальний енергетичний ландшафт, енергоефективність, Центр передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки.