Політика та міграція з України до Польщі (2014?2019 рр.): інформаційно-комунікативні технології формування та реалізації

Автор: Хрущ Захар Олегович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Ця робота присвячується аналізу міграційних процесів з України в Польщу. У розділі І досліджуються що таке міграція, основні її види та як міграція може позитивно та негативно впливти на розвиток країни. Була розроблена когнітивна карта яка від ображає які фактори міграції впливають на соціально-економічне зростання в країні. У розділі ІІ проаналізовано трудову міграцію українців в Польщу, переваги та недоліки. Виділенні причини чому українці мігрують в Польщу. Розглянуто що впливає на вибір українців працювати та навчатися в Польща. Дослідженню впливу українських мігрантів на розвиток економіки Польщі. Розділ ІІІ розглядає характеристики окремих питань освітньої міграції з України до Польщі після 2014 року. Розглянуто політику держави Польщі що до іноземних студентів. Розглянуто сорок вищих навчальних закладів у Польщі, двадцять з яких є державними ЗВО та інші двадцять є недержавними ЗВО з метою дізнатися якою мовою є сайт, скільки публікацій/новин є про Україну, чи проводять заходи які зацікавлюють до вступу іноземних студентів. Які заходи приймають польські заклади вищої освіти для мотивації поступання іноземних студентів. Використовуючи пошукову систему Google були зроблені наступні запити "Навчання у Польщі", "Безкоштовне навчання у Польщі", "Вузи Польщі запрошують" для того щоб дізнатися наскільки просто можна забезпечити себе інформацією та послуги для навчання в Польщі. Виконання цієї роботи змусило дійти до наступних висновків: Міжнародна міграція робочої сили є процесом, який впливає на більшість країн світу, вона постійно знаходиться в центрі уваги науковців, міжнародних організацій, урядів і є об’єктом регулювання на національному, регіональному та міжнародному рівнях. Міграція впливає на демографічний стан у світі, на ринок праці, розвиток економіки, добробут населення. Вона створює багато позитивних і негативних наслідків для країн. Міграція створює проблеми, які потребують правильних заходів соціально-економічної, міграційної та зовнішньої політики держав. Проведений аналіз дає змогу зробити такі висновки освітня міграція має позитивні наслідки для України лише тоді, коли отримання освіта повертається назад до України, значна частина української молоді виїжджає на навчання за кордон з метою отримання доступу до ринку праці країн ЄС та подальшої еміграції. В таких умовах Українській державі вже зараз необхідно звернути увагу на освітню міграцію українських громадян, насамперед змінивши власну освітню політику, що фактично виштовхує багатьох енергійних молодих людей до пошуку освіти за кордоном, насамперед у Польщі. Ключові слова: міграція, українці за кордоном, Україна, Польща