Право розпоряджатися власним тілом: проблеми обгрунтування та балансування з конкуруючими інтересами

Автор: Гуцалюк Валерія Віталіївна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Сучасні глобалізаційні процеси призводять до розширення меж свободи особистості та збільшення обсягу прав, що їй належать. На фоні стрімкого розвитку технологій штучного інтелекту та біотехнологій, всеосяжної автоматизації та роботизації технологічних процесів особливо загострився інтерес до проблеми маніпуляцій з людським тілом. Зрештою це призвело до зародження четвертого покоління прав людини, до якого прийнято відносити особистісні «тілесні» права людини, які включати можливості маніпуляції з власним тілом (клонування власного організму, здійснення евтаназії, процедур штучного запліднення і переривання вагітності, зміни статевої належності, вживання психоактивних речовин та ін.). Деякі з вказаних правових можливостей забезпечуються низкою законодавчих національних актів, втім, на міжнародному рівні концепція «тілесних» прав поки що не отримала свого визнання. Відсутність універсального підходу до окреслення змісту права людини розпоряджатися власним тілом призводить до правової невизначеності. Відтак, права людини щодо власного тіла як самостійна група прав, механізм їхньої реалізації, а також проблеми обґрунтування зазначеного права, вимагають більш детального теоретико-правового дослідження. У даній магістерській кваліфікаційній роботі висвітлено одну з найактуальніших проблем сьогодення – проблему обґрунтування права людини розпоряджатися власним тілом та його балансування з конкуруючими суспільними інтересами. В першому розділі розглянуто філософсько-правові аспекти становлення права розпоряджатися власним тілом: визначено та проаналізовано філософсько-правові витоки концепції права розпоряджатися власним тілом; окреслено сучасні тенденції розвитку права людини розпоряджатися власним тілом. В другому розділі досліджено проблему обґрунтування права людини розпоряджатися власним тілом на чотирьох рівнях багатошарового аналізу (CLA): рівні «Літанія», системному рівні, світоглядному рівні, міфо-метафоричному рівні. Як результат, в розділі складено загальну картину поверхових та глибинних чинників, що впливають на визнання права людини розпоряджатися власним тілом, і взаємозв’язків між ними. У третьому розділі встановлено конкуруючі правові принципи (захист суспільної моралі, захист психічного здоров’я, забезпечення генетичної безпеки, права батьків приймати рішення щодо переривання вагітності жінки) та здійснено їх балансування з гіпотетичним правом людини розпоряджатися власним тілом з метою визначення перспектив визнання останнього та надання відповідних рекомендацій. Ключові слова: право людини розпоряджатися власним тілом, тілесні права людини, причинний багатошаровий аналіз, зважування протилежних правових принципів, обґрунтування прав людини, ідея суверенітету особистості.