Дослідження ефективності використання нечіткої логіки в ПІД-регуляторі

Автор: Микієвич Роман Ігорович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Об’єктом дослідження є ПІД-регулятор з використанням нечіткої логіки. Предмет дослідження: методи налагодження вузла нечіткої логіки в ПІД-регуляторі. Мета: дослідження доцільності використання нечіткої логіки в ПІД-регуляторі на прикладі системи другого порядку ТП-Г-Д. Результатом дослідження є синтезована та налагоджена система "Тиристорний перетворювач – Генератор – Двигун" (ТП-Г-Д) з підпорядкованою системою керування з внутрішнім контуром струму та зовнішнім контуром швидкості, випробувані різні режими налаштування та є вибраний оптимальний режими налаштування класичного ПІД регулятора за допомогою інженерного методу. Змодельований нечіткий лінійний та нелінійні ПІД-регулятори, є проведене їх порівняння. Змодельований адаптивний FuzzyPIDрегулятор, що дозволяє в певних межах підкореговувати класичний ПІД регулятор, та проведено порівняння його з іншими регуляторами. У дипломній роботі виконано аналіз доцільності використання нечіткої логіки в ПІД-регуляторі на основі інтерполяційних таблиць лінійного та нелінійного нечіткого ПІД-регулятора.