Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)

3.172.00.00 Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Галузь знань: Електроніка та телекомунікації