Інтелектуальна власність

Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.153.00.M.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електронна інженерія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна