Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.153.00.O.013
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна