Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Мікро- та наносистемна техніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.153.00.O.014
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Напівпровідникова електроніка
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна