Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
8.144.00.02 Теплоенергетика денна магістр Інститут енергетики та систем керування 2021
8.143.00.01 Атомна енергетика денна магістр Інститут енергетики та систем керування 2021
9.105.00.00 Прикладна фізика та наноматеріали денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2019
9.105.00.00 Прикладна фізика та наноматеріали денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2018
8.144.00.02 Теплоенергетика денна магістр Інститут енергетики та систем керування 2020
8.072.00.01 Фінанси, банківська справа та страхування денна магістр ВСП Інститут підприємництва та перспективних технологій 2021
8.162.00.03 Біотехнології та біоінженерія денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2021
9.162.00.00 Біотехнології та біоінженерія денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2021
8.061.00.01 Журналістика денна магістр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2020
8.051.00.01 Економіка підприємства денна магістр Інститут економіки і менеджменту 2020
8.051.00.01 Економіка підприємства заочна магістр Інститут економіки і менеджменту 2020
3.051.00.00 Економіка (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут економіки і менеджменту 2020
3.051.00.00 Економіка (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут економіки і менеджменту 2021