Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
6.134.00.01 Безпілотні літальні апарати денна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2022
6.103.00.00 Науки про Землю денна бакалавр за 3 роки Інститут геодезії 2022
6.121.00.00 Інженерія програмного забезпечення денна бакалавр за 3 роки Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2022
6.136.00.03 Комп'ютерно-інтегровані технології художнього та ювелірного литва денна бакалавр за 3 роки Інститут механічної інженерії та транспорту 2022
6.144.00.00 Теплоенергетика денна бакалавр за 3 роки Інститут енергетики та систем керування 2022
6.185.00.00 Нафтогазова інженерія та технології денна бакалавр за 3 роки Інститут механічної інженерії та транспорту 2022
6.281.00.00 Публічне управління та адміністрування денна бакалавр за 3 роки Інститут адміністрування та післядипломної освіти 2022
8.022.00.01 Дизайн денна магістр Інститут архітектури та дизайну 2022
8.051.00.01 Економіка підприємства денна магістр Інститут економіки і менеджменту 2022
8.073.00.07 Логістика денна магістр Інститут економіки і менеджменту 2022
8.073.00.10 Управління інноваційною діяльністю денна магістр Інститут економіки і менеджменту 2022
8.073.00.12 Управління фінансово-економічною безпекою денна магістр Інститут адміністрування та післядипломної освіти 2022
8.103.00.01 Космічний моніторинг Землі денна магістр Інститут геодезії 2022
8.123.00.04 Кіберфізичні системи денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2022
8.124.00.02 Консолідована інформація денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2022