Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
6.102.00.01 Харчова хімія та експертиза денна бакалавр Інститут хімії та хімічних технологій 2023
6.131.00.07 Робототехніка та промисловий інжиніринг денна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023
6.134.00.01 Безпілотні літальні апарати денна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023
6.163.00.04 Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення денна бакалавр Інститут хімії та хімічних технологій 2023
6.172.00.10 Програмно-апаратні пристрої інфокомунікаційних систем денна бакалавр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2023
8.022.00.01 Дизайн денна магістр Інститут архітектури та дизайну 2023
8.051.00.01 Економіка підприємства денна магістр Інститут економіки і менеджменту 2023
8.072.00.01 Фінанси, банківська справа та страхування денна магістр ВСП Інститут підприємництва та перспективних технологій 2023
8.125.00.01 Безпека інформаційних і комунікаційних систем денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2023
8.131.00.02 Інженерія логістичних систем денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023
8.131.00.03 Технології машинобудування денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023
8.131.00.04 Машини і технології паковання денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023
8.131.00.06 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023
8.132.00.02 Матеріалознавство денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023
8.132.00.03 Матеріали та технології адитивного виробництва денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023