Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
8.192.00.03 Міське будівництво та господарство денна магістр Інститут будівництва та інженерних систем 2022
8.193.00.02 Геопросторове моделювання денна магістр Інститут геодезії 2022
8.103.00.02 Картографія денна магістр Інститут геодезії 2022
8.153.00.01 Лазерна і оптоелектронна техніка денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2022
8.191.00.02 Містобудування денна магістр Інститут архітектури та дизайну 2022
6.029.00.04 Соціальні комунікації та інформаційна діяльність денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2022
8.029.00.01 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа денна магістр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2022
9.073.00.00 Менеджмент денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
6.073.00.00 Менеджмент денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2022
8.076.00.01 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денна магістр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2022
8.291.00.01 Міжнародні відносини денна магістр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2022
6.291.00.01 Міжнародні відносини денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2022
6.153.00.03 Мікро- та наносистеми Інтернету речей денна бакалавр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2022
8.231.00.01 Соціальна робота денна магістр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2022
6.054.00.00 Соціологія денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2022