Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
8.035.10.10 Прикладна лінгвістика денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2023
6.051.00.08 Цифрова соціоекономіка денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2023
6.141.00.09 Системи енергетики сталого розвитку денна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2023
6.122.00.13 Комп'ютерні науки (Системи штучного інтелекту) денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2023
6.122.00.11 Комп'ютерні науки (Обчислювальний інтелект смарт-систем) денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2023
8.136.00.01 Металургія денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2023
6.015.00.55 Професійна освіта (Право) денна бакалавр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2023
6.015.39.39 Професійна освіта (Цифрові технології) денна бакалавр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2023
8.073.00.01 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) денна магістр Інститут економіки і менеджменту 2023
8.073.00.02 Менеджмент інноваційної діяльності денна магістр Інститут економіки і менеджменту 2023
8.123.00.04 Кіберфізичні системи денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2023
8.053.00.01 Психологія денна магістр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2023
6.291.00.02 Міжнародна інформація денна бакалавр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2023
6.291.00.01 Міжнародні відносини денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2023
8.122.00.04 Системи штучного інтелекту денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2023