Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
8.101.00.02 Екологічний контроль та аудит денна магістр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2022
8.192.00.04 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів денна магістр Інститут будівництва та інженерних систем 2022
6.181.00.00 Харчові технології денна бакалавр Інститут хімії та хімічних технологій 2022
6.122.00.00 Комп'ютерні науки денна бакалавр ВСП Інститут підприємництва та перспективних технологій 2022
8.122.00.08 Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг денна магістр ВСП Інститут підприємництва та перспективних технологій 2022
9.033.00.00 Філософія денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
8.054.00.01 Соціологія денна магістр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2022
6.027.00.03 Музейна, пам'яткоохоронна діяльність і культурний туризм денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2022
9.032.00.00 Історія та археологія денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
8.027.00.03 Управління культурною спадщиною та культурним туризмом денна магістр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2022
6.242.00.00 Туризм денна бакалавр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2022
8.242.00.01 Туризмознавство денна магістр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2022
9.231.00.00 Соціальна робота денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
6.072.00.00 Фінанси, банківська справа та страхування денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2022
6.072.00.00 Фінанси, банківська справа та страхування денна бакалавр ВСП Інститут підприємництва та перспективних технологій 2022