Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
6.226.00.00 Фармація, промислова фармація денна бакалавр Інститут хімії та хімічних технологій 2022
9.226.00.00 Фармація, промислова фармація денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
6.133.00.00 Галузеве машинобудування денна бакалавр за 3 роки Інститут механічної інженерії та транспорту 2022
8.133.00.03 Обладнання переробних і харчових виробництв денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2022
6.161.00.00 Хімічні технології та інженерія денна бакалавр Інститут хімії та хімічних технологій 2022
6.161.00.00 Хімічні технології та інженерія денна бакалавр за 3 роки Інститут хімії та хімічних технологій 2022
8.161.00.08 Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2022
6.152.00.00 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка денна бакалавр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2022
6.185.00.00 Нафтогазова інженерія та технології денна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2022
8.131.00.05 Технології та устаткування зварювання денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2022
6.162.00.00 Біотехнології та біоінженерія денна бакалавр Інститут хімії та хімічних технологій 2022
8.131.00.01 Роботомеханічні системи та комплекси денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2022
6.131.00.00 Прикладна механіка денна бакалавр Інститут механічної інженерії та транспорту 2022
6.131.00.00 Прикладна механіка денна бакалавр за 3 роки Інститут механічної інженерії та транспорту 2022
6.081.00.00 Право денна бакалавр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2022