Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
9.292.00.00 Міжнародні економічні відносини денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
6.061.00.00 Журналістика денна бакалавр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2022
9.052.00.00 Політологія денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
6.232.00.00 Соціальне забезпечення денна бакалавр Інститут гуманітарних та соціальних наук 2022
9.291.00.00 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
3.292.00.00 Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут економіки і менеджменту 2022
6.183.00.03 Природоохоронні інформаційні системи денна бакалавр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2022
8.183.00.01 Прикладна екологія та збалансоване природокористування денна магістр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2022
8.191.00.03 Дизайн архітектурного середовища денна магістр Інститут архітектури та дизайну 2022
9.183.00.00 Технології захисту навколишнього середовища денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
6.073.00.00 Менеджмент денна бакалавр за 3 роки Інститут економіки і менеджменту 2022
8.073.00.05 Управління митною діяльністю денна магістр Інститут економіки і менеджменту 2022
6.076.00.00 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денна бакалавр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2022
6.101.00.00 Екологія денна бакалавр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2022
8.101.00.01 Екологія та охорона навколишнього середовища денна магістр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2022