Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
8.141.00.11 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денна магістр Інститут енергетики та систем керування 2022
9.151.00.00 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
8.072.00.01 Фінанси, банківська справа та страхування денна магістр ВСП Інститут підприємництва та перспективних технологій 2022
8.162.00.03 Біотехнології та біоінженерія денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2022
9.162.00.00 Біотехнології та біоінженерія денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
8.186.00.01 Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв денна магістр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2022
6.186.00.00 Видавництво та поліграфія денна бакалавр Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2022
8.105.00.01 Прикладна фізика денна магістр Інститут прикладної математики та фундаментальних наук 2022
6.194.00.00 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології денна бакалавр Інститут будівництва та інженерних систем 2022
8.161.00.06 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2022
3.122.00.00 Комп'ютерні науки (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій 2022
8.143.00.01 Атомна енергетика денна магістр Інститут енергетики та систем керування 2022
8.144.00.02 Теплоенергетика денна магістр Інститут енергетики та систем керування 2022
8.275.03.01 Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) денна магістр Інститут механічної інженерії та транспорту 2022
8.071.00.01 Облік і оподаткування денна магістр Інститут економіки і менеджменту 2022