Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
8.152.00.05 Інформаційні технології в приладобудуванні денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2022
8.152.00.06 Якість, стандартизація та сертифікація денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2022
8.152.00.07 Інформаційно-вимірювальні технології у робототехніці денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2022
8.161.00.03 Технічна електрохімія денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2022
8.161.00.04 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2022
8.161.00.09 Процеси і обладнання хімічних виробництв денна магістр Інститут хімії та хімічних технологій 2022
8.172.00.02 Системне адміністрування телекомунікаційних мереж денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2022
8.193.00.06 Фотограмметрія та дистанційне зондування денна магістр Інститут геодезії 2022
8.281.00.04 Ринкова аналітика денна магістр Інститут адміністрування, державного управління та післядипломної освіти 2022
9.035.00.00 Філологія денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.075.00.00 Маркетинг денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.081.00.00 Право денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.111.00.00 Математика денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.113.00.00 Прикладна математика денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.126.00.00 Інформаційні системи та технології денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022