Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціальності (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
6.263.00.00 Цивільна безпека заочна бакалавр за 3 роки Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2020
8.192.00.03 Міське будівництво та господарство денна магістр Інститут будівництва та інженерних систем 2019
8.192.00.03 Міське будівництво та господарство заочна магістр Інститут будівництва та інженерних систем 2019
8.081.00.01 Правознавство денна магістр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2019
8.141.00.05 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод заочна магістр Інститут енергетики та систем керування 2019
6.263.00 Цивільна безпека заочна бакалавр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2017
6.263.00 Цивільна безпека денна бакалавр Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2017
6.263.00 Цивільна безпека денна бакалавр за 3 роки Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола 2017
8.192.03 Міське будівництво та господарство заочна магістр Інститут будівництва та інженерних систем 2017