Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціальності (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
6.173.00.00 Авіоніка заочна бакалавр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2020