Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
9.123.00.00 Комп'ютерна інженерія денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
9.011.00.00 Освітні, педагогічні науки денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
8.191.00.03 Дизайн архітектурного середовища денна магістр Інститут архітектури та дизайну 2022
9.015.00.00 Професійна освіта (за спеціалізаціями) денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
8.191.00.04 Реставрація пам'яток архітектури та містобудування і реконструкція об'єктів архітектури денна магістр Інститут архітектури та дизайну 2022
8.172.00.04 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2022
8.123.00.02 Системне програмування денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2022
8.123.00.01 Комп'ютерні системи та мережі денна магістр Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 2022
8.053.00.01 Психологія денна магістр Інститут права, психології та інноваційної освіти 2022
8.194.00.01 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології денна магістр Інститут будівництва та інженерних систем 2022
3.071.00.00 Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма) денна магістр (ОНП) Інститут економіки і менеджменту 2022
8.172.00.09 Програмно-апаратні засоби радіотехнічних систем денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2022
6.144.00.00 Теплоенергетика денна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2022
9.075.00.00 Маркетинг денна доктор філософії Відділ докторантури та аспірантури 2022
6.143.00.00 Атомна енергетика денна бакалавр Інститут енергетики та систем керування 2022