Каталог освітніх програм

Шифр Назва спеціалізації (освітньої програми) Форма навчання Рівень кваліфікації Випускові кафедри Інститут Рік вступу
6.292.00.00 Міжнародні економічні відносини денна бакалавр Інститут економіки і менеджменту 2022
6.292.00.00 Міжнародні економічні відносини денна бакалавр за 3 роки Інститут економіки і менеджменту 2022
8.172.00.04 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси денна магістр Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки 2022