Головна

No front page content has been created yet.

Каталог освітніх програм

Містить опис освітніх програм за роками вступу, починаючи з 2014 року.

Каталог навчальних дисциплін

Містить перелік навчальних дисциплін, які викладаються в університеті.

Каталог вибіркових дисциплін

Містить перелік вибіркових навчальних дисциплін, які викладаються в університеті.

Каталог анотацій кваліфікаційних робіт

Містить анотації магістерських кваліфікаційних робіт, починаючи з 2019/2020 навчального року.

 

 

 

Підготовку фахівців за навчальними програмами бакалавра, спеціаліста та магістра у Львівській політехніці здійснюють 16 навчально-наукових інститутів, в яких студенти з України та інших країн навчаються за 64 бакалаврськими напрямками та 124 спеціальностями, серед яких 123 — магістерського рівня. Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад чисельністю понад 2200 осіб, серед них понад 320 докторів наук, професорів та 1200 кандидатів наук, доцентів.

У навчально-наукових інститутах університету здійснюється підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі за 99 та 42 спеціальностями відповідно.
Починаючи із 1961 року Національний університет «Львівська політехніка» здійснює навчання іноземних студентів та аспірантів. За цей час близько 3000 студентів з понад 70-ти країн Європи, Америки, Африки та Азії отримали дипломи бакалавра, спеціаліста та магістра і понад 130 — докторський ступінь.

Навчальні, методичні та наукові фонди студентської та науково-технічної бібліотек університету повністю задовольняють потреби у поглибленому освоєнні програмних курсів навчання.

Детальна інформація про умови навчання у Львівській політехніці міститься в Інформаційному пакеті Національного університету «Львівська політехніка».