Дослідження та удосконалення інструментарію енергоменеджменту в умовах зовнішньоекономічної діяльності ДТЕК Добротвірська ТЕС

Автор: Чукаєва Ірина Дмитрівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Чукаєва І.Д. Дослідження та удосконалення інструментарію енергоменеджменту в умовах зовнішньоекономічної діяльності ДТЕК Добротвірська ТЕС. У цій магістерській кваліфікаційній роботі висвітлена проблематика дослідження та удосконалення енергетичного менеджменту в умовах зовнішньоекономічної діяльності «ДТЕК Добротвірська ТЕС». На основі проведених досліджень була розроблена стратегія енергоефективності за умов зовнішньоекономічної діяльності, а також запропоновано впровадження технології блокчейну на підприємстві. Ключові слова: енергоменеджемент, блокчейн, енергетика, собівартість.