Візуальна ідентифікація книжкового фестивалю Горище

Автор: Горбунова Ірина Євгенівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Дизайн (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Важливість роботи полягає в тому, що візуальна ідентифікація фестивалів у деяких районах відіграє важливу роль у збагаченні туристичної галузі та міського чи регіонального бюджету. Це спосіб війни та конкуренції туристичний потік, внутрішні та іноземні інвестиції та загалом місто, регіон та фактор, що формує загальновідомий (позитивний) імідж держави. Така робота важлива і для практичного дизайнера, оскільки допомагає вирішити багато важливих професійних проблем, пов’язаних з розробкою оригінальних методик дизайну, графічних чатів та використанням рекламних засобів для всіх візуальних презентацій та рекламної продукції. Мета роботи – створення засобів візуальної ідентифікації книжкового фестивалю на основі визначення базової композиції, типографічних принципів та ілюстративних поглядів; а також пошук способів стилізації системи зображень, знаків та символів при оформленні рекламних матеріалів та обладнання. Завдання роботи - аналіз сучасного стану у сфері візуальної ідентифікації фестивалів, особливо книг; пошук оригінальних графічних та типографічних рішень усіх елементів візуальних елементів книжкового фестивалю; власна пропозиція авторів. Тема дослідження - візуальна ідентифікація книжкових фестивалів. Предметом дослідження є закономірності створення візуального образу фестивалів за допомогою графіки, типографії та композиції. Новизна дослідження - аналіз поточної ситуації на книжкових фестивалях, на основі якого ми представляємо власний підхід до вирішення цих проблем.