Концепції оптичних ілюзій в дизайні сучасного житлового інтер’єру

Автор: Черничук Олена Петрівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Дизайн (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: У всесвітній історії архітектури оптичні ілюзії традиційно розглядаються як потужний інструмент перетворення візуального сприйняття архітектурного простору – як в інтер’єрах, так і в зовнішньому оформленні будівель. Оптичні ілюзії можуть служити у якості інструменту перетворення і збагачення зовнішнього та внутрішнього архітектурного середовища. Умовно оптичні ілюзії можна поділити на кілька груп: - залежні від зорового сприйняття, спотворення архітектурних об’ємів, положень об’єкта, відстані від місця спостереження, кута огляду. - пов’язані з індивідуальними особливостями візуального сприйняття; - виникають завдяки нашій свідомості, яка переробляє отриману інформацію через призму власного досвіду. Актуальність теми. Сучасні досягнення в сфері науки і техніки дали змогу розширити спектр художньо-виразних засобів створення оптичних ілюзій і вивести їхнє використання на новий рівень в архітектурній практиці, зокрема в інтер’єрах. Активно поширилося впровадження експериментів з оптичними ілюзіями в міське середовище в цілому, особливо у простір громадських будівель. Саме тому актуальним є аналіз знань про використання оптичних ілюзій в інтер’єрах, визначення особливостей їхнього застосування, адже сьогодні дизайнери продовжують використовувати багатий потенціал оптичних ілюзій в інтер’єрі, як ефективний інструмент для оптичної корекції будь-якого простору, а також для підвищення його соціокультурної та мистецької привабливості. Об’єкт дослідження – оптичні ілюзії у дизайні сучасного житлового інтер’єру. Предмет дослідження – класифікації оптичних ілюзій та особливості їхнього використання у дизайні сучасного житлового інтер’єру. Мета дослідження – розробити рекомендації, щодо застосування оптичних ілюзій у дизайні сучасного житлового інтер’єру. Методи дослідження. У дослідженні використано методи аналізу та систематизації зібраного літературного та ілюстраційного матеріалу, а також ретроспективний метод та метод порівняльного аналізу. Завдання дослідження: 1. Дослідити історію виникнення оптичних ілюзій та їхній розвиток в різних історичних періодах. 2. Провести аналіз наявних підходів та методів використаних у роботах з досліджень оптичних ілюзій в інтер’єрі та робіт подібної тематики. 3. Проаналізувати художні засоби створення оптичних ілюзій та їхнє сприйняття у просторі інтер’єру. 4. Дослідити існуючу типологію оптичних ілюзій. 5. Розробити рекомендації щодо застосування оптичних ілюзій у дизайні житлового інтер’єру. 6. На основі проведених досліджень, розробити дизайн-проект інтер’єру однородинного житлового будинку із застосуванням оптичних ілюзій. Наукова новизна полягає в: - систематизовано знання про оптичні ілюзії в дизайні інтер’єру; - визначено типи оптичних ілюзій, що варто застосовувати у дизайні житлового інтер’єру; - розроблено рекомендації щодо застосування оптичних ілюзій в дизайні житлових інтер’єрів. Практичне значення одержаних результатів Результати дослідження, які мають теоретичну основу: 1. висвітлено у статті «Особливості застосування оптичних ілюзій в дизайні інтер’єрів», яку опубліковано у фаховому журналі «Art&Design»; 2. можуть бути використані у подальших дослідженнях стосовно оптичних ілюзій; 3. застосовано у дизайн-проекті однородинного житлового будинку, у інтер’єрі якого застосовано такі оптичні ілюзії як: арт-мімікрія, дисторсія, анаморфоз, парейдолія, псевдогіпноз, ефемеризація, антигравітація. НАУКОВІ ВИСНОВКИ 1. На основі аналізу історії виникнення оптичних ілюзій та їхнього розвитку в різних історичних періодах встановлено, що не дослідженим залишається питання застосування оптичних ілюзій у дизайні саме житлових інтер’єрів. 2. На основі проведеного аналізу наявних підходів та методів, використаних у роботах з дослідження оптичних ілюзій в інтер’єрах та робіт подібної тематики, було досліджено, що найефективнішими методами є: аналіз, синтез, формалізація, узагальнення, спостереження, опис та порівняння. Також особливу увагу слід приділити методу ай-трекінг, що дозволяє визначити вузли максимальної концентрації погляду людини в ході її руху в житловому просторі. 3. Проаналізувавши художні засоби створення оптичних ілюзій та їхнє сприйняття у просторі інтер’єру, виявлено, що найкращими засобами для вираження оптичних ілюзій в житловому інтер’єрі є суперграфіка, об’ємно-просторові інсталяції, повторювальні елементи фракталів та дзеркальні відображення. Також було виявлено, що психоемоційний компонент та компонент коригування сприйняття простору оптичних ілюзій в житловому просторі безпосередньо пов’язаний з художньо-естетичною парадигмою задуму дизайнера. 4. В процесі аналізу аналогів було досліджено та виділено сім основних та вражаючих ілюзій: арт-мімікрія, дисторсія, анаморфоз, парейдолія, псевдогіпноз, ефемеризація та антигравітація. Кожна з даних ілюзій має право на застосування в житловому просторі для створення особливого та ексклюзивного інтер’єру. 5. В процесі наукового дослідження було розроблено рекомендації щодо застосування сім основних та вражаючих ілюзій у житловому інтер’єрі. А саме: доцільність застосування тієї чи іншої ілюзії в певні мірі інтенсивності. При грамотному застосуванні кожної з ілюзій, житлове приміщення можна значно візуально збільшити, що є вдалою позицією для малогабаритних квартир житлових інтер’єрів. 6. На основі проведених досліджень, було розроблено дизайн-проект інтер’єру однородинного житлового будинку із застосуванням оптичних ілюзій. Де на прикладі власного проекту показано, як вищеописаними оптичними ілюзіями можна вдало збільшити площу приміщення та зробити його ексклюзивним. В даному дизайн проекті було застосовано: арт-мімікрію (спальня, санвузол, кухня), псевдогіпноз (коридор), анаморфоз (сходи), парейдолія (дитяча кімната), ефемеризація (коридор 2 пов., вітальня).