Дослідження методів підвищення надійності електронних систем

Автор: Троцький Роман Володимирович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Досліджено головні фактори, що впливають на надійність сучасних електронних систем на етапах розробки та експлуатації. Визначено та класифіковано основні види, причини, механізми та наслідки відмов електронного обладнання. Проведено пошук ефективних підходів до аналізу надійності електронних засобів. Визначено шляхи запобігання відмовам та методи підвищення надійності. Спроектовано систему медіа сервера із застосуванням методу аналізу видів та наслідків відмов, розраховано її показники надійності. Засобами комп’ютерного моделювання здійснений її тепловий аналіз. Ключові слова: надійність, відмова, електронний засіб, тепловий аналіз.