Алгоритм та програма мінімізації логікових функцій у поліномномному форматі

Автор: Бєловолов Артем Олександрович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: В цій магістерській кваліфікаційній роботі розглядається новий метод мінімізації логікових функцій у поліномному форматі та його програмна реалізація. У роботі: • Порівняно особливості мінімізації логікових функцій у диз’юнктивному та поліномному форматах подання. • Проаналізовано найвідоміші розроблені дотепер методи мінімізації. • На основі теорем спрощення кон’юнктермів сформульовано узагальнене теоретико-множинне правило розкладу кон’юнктермів. • Модифіковано одну з теорем і сформульовано метод обходу дерева для програмної реалізації алгоритму. • Доповнено алгоритм мінімізації на основі процедури «рукостискання». • Розроблено програму, що реалізує вищезгаданий метод мінімізації на основі процедури «рукостискання». • Досліджено роботу програми і самого алгоритму на прикладі різноманітних логікових функцій, в тому числі функцій-бенчмарків. • Проведено розрахунок економічної доцільності застосування розробленої програми.