Дослідження та удосконалення системи менеджменту ПП «Саміра» в умовах диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності

Автор: Смерека Лілія Василівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Менеджмент (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Смерека Л.В. Дослідження та удосконалення системи менеджменту ПП «Саміра» в умовах диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності. У магістерській кваліфікаційній роботі висвітлюється проблематика дослідження та удосконалення системи менеджменту ПП «Саміра» в умовах диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності. Для цього було здійснено аналізування літературних джерел за проблемою, а також законодавчих та нормативно-правових документів, що розкривають зміст правового та митного регулювання у сфері торговельно-економічного співробітництва. На аналізованому підприємстві були виявлені проблеми функціонування системи менеджменту, що негативно позначаються на діяльності ПП «Саміра», внаслідок чого розроблено проєктні заходи щодо їх вирішення та розраховано витрати на впровадження і реалізацію комплексного заходу. Ключові слова: система менеджменту, диверсифікація, зовнішньо-економічна діяльність, імпорт, килимова продукція.