Вплив виборів Президента України 2019 р. на міжнародний імідж України

Автор: Заремба Ольга Ігорівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Міжнародні відносини
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Заремба О. І. Вплив виборів Президента України 2019 року на міжнародний імідж України. Досліджено теоретичні аспекти понять «міжнародний імідж», «політичний імідж» та «імідж держави»; проведено аналіз міжнародного іміджу України протягом часів незалежності; досліджено правове забезпечення виборчого процесу в Україні; проаналізовано процес підготовки, перебігу та визначення результатів президентських перегонів 2019 року; досліджено реакцію міжнародної спільноти на виборчий процес в державі; проаналізовано зміни позицій України в світових індексах та рейтингах відповідно до демократичності виборчого процесу. Ключові слова: імідж держави, міжнародний імідж України, вибори Президента України, демократичність виборчого процесу, реакція міжнародної спільноти, світові рейтинги, міжнародні індекси.