Вплив параметрів міського транспортного потоку на шумове забруднення довкілля

Автор: Каленюк Максим Миколайович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Методом натурних досліджень на вулицях Сяйво, Городоцька та Стрийська міста Львів виміряні основні показники транспортних потоків та значення шумового забруднення, яке створюється ними. На основі отриманих результатів встановлений зв’язок між інтенсивністю, швидкістю, складом потоку руху транспортних засобів із створюваним рівнем шуму і побудовані графічні залежності між ними у вигляді графіків.