Вплив якості функціонування системи міського пасажирського транспорту на функціональний стан пасажира

Автор: Приходько Всеволод Едуардович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Міський громадський транспорт займає одну з провідних ролей у складі галузей міського господарства. Варто зазначити, що від його якісної та стабільної роботи залежить функціонування міста і такі системи як рухливість працюючої частини населення, економічний розвиток та формування соціально-політичної стабільності тощо. У роботі виконано аналіз показників і методів оцінки якості обслуговування системи міського громадського транспорту, а також досліджено функціональний стан пасажира. Сформульовано показники якості, яким надають перевагу пасажири, а саме: тривалість поїздки, безпека, регулярність руху, гарантований час роботи автобусів на маршруті, комфорт, налагоджена система інформації, прийнятна вартість перевезення тощо.