Дослідження резервів пропускної здатності ВДМ у великих містах

Автор: Кошелюк Родіон Анатолійович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: У роботі наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень основних чинників та показників, які визначають величини практичної пропускної здатності ділянок магістральної вулично-дорожньої мережі у великих містах. Визначено експериментальні залежності між рівнем однорідності транспортного потоку, інтервалами між транспортними засобами та величиною практичної пропускної здатності. Результати досліджень є важливими під час визначення резервів пропускної здатності у містах в умовах збільшення рівня автомобілізації та обмеження можливостей впровадження організаційних заходів.