Дослідження миттєвих швидкостей транспортних засобів та часових інтервалів між ними в зоні регульованих перехресть

Автор: Марчук Роман Олександрович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Аналізом наукової літератури, встановлено, що розподіл миттєвих швидкостей руху транспортних потоків підпадає під нормальний закон, а розподіл часових інтервалів між транспортними засобами – експоненціальний. Охарактеризовано основні методи дослідження дорожнього руху та здійснено вибір перехресть у м. Львові (два регульовані перехрестя з вул. Героїв УПА) де було здійснено збір даних для аналізу шуканих параметрів. Для цих перехресть подано основні техніко-технологічні параметри, склад транспортного потоку та його розподіл за напрямками. Проведено дослідження на цих регульованих перехрестях результати яких показують, що швидкості руху ТЗ розподілені за рівномірним законом, а інтервали між ТЗ – за рівномірним і логнормальним законами.