Алгоритм врегулювання сучасних конфліктів у світі: досвід для України

Автор: Шпиток Олександра Аскольдівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Ця робота присвячена аналізу врегулювання сучасного міжнародного конфлікту та його досвід для України. У розділі І Подано дефініцію поняття «міжнародний конфлікт», який носить природній характер та має широкий спектр. Здійснено огляд основних видів сучасних конфліктів та особливості правового регулювання на міжнародному рівні. У розділі ІІ проаналізовано міжнародної миротворчої діяльність, що являє собою постійний елемент врегулювання після холодної війни. Та прослідковано процес їх сучасного становлення та змін. Розділ ІІІ присвячено дослідженню врегулювання конфлікту на прикладі Югославських країн, що дає змогу сформувати ефективний алгоритм дій. Розділ ІІІI наведено SWOT-аналіз, за допомогою якого можна дослідити моделі врегулювання конфлікту на Сході України та виявити , що впливу що місцями ці моделі виявляються недієвими в умовах російсько-українського конфлікту та його новими викликами та вимогами. Також було визначено та запропоновано рекомендації Україні щодо подальшого врегулювання конфлікту. Виконання цієї роботи змусило дійти до наступних висновків: довгострокове рішення України щодо конфлікту на Донбасі, майбутнього країни та вибір моделі врегулювання має орієнтуватись на віддалену перспективу. Цей вибір буде залежити від майбутніх тенденцій політичного, економічного й цивілізаційного розвитку України, швидкоплинних змін у міжнародному середовищі та, звісно, еволюції ролі Росії у світовому порядку. Ключові слова: конфлікт, сучасний міжнародний конфлікт, алгоритм врегулювання конфлікту, міжнародна миротворча діяльність, миротворча місія.