Блогосфера у структурі сучасної стратегічної комунікації: теоретичні та прикладні аспекти

Автор: Попадюк Лілія Ігорівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Переважну кількість вільного і робочого часу ми витрачаємо на виробництво і споживання знань та інформації. В умовах стрімкого розвитку цифрової культури традиційні ЗМІ перестають бути єдиним інструментом формування громадської думки та стратегічного впливу на аудиторію, а сама сратегічна комунікація не є чимось новим для нас, адже вона зачіпає всі сфери нашого життя. Значиму роль в цьому відношенні придбали інтернет-ресурси, а зокрема блоги. Таким чином, блогінг стає інструментом, який допомагає їх акторам досягати своїх цілей та налаштовувати свої стратегічні коммунікації. З огляду на взаємозв’язок реального і офлайнового просторів, комунікація в політичній блогосфері також з часом змінюється, і в силу постійної зміни політичних реалій офлайн блогерам доводиться підбирати нові інструменти, стратегії для формування громадської думки, при цьому беручи до уваги як нові технологічні зміни (трансформацію самої платформи блогу , розширення її функціоналу), так і мінливу специфіку інтернет-комунікації, призначеного для користувача поведінки в цілому, що в дослідницькому плані дає постійну нішу для вивчення нових і актуалізації наявних емпіричних даних і теоретичних уявлень про стратегію політичної комунікації в Мережі, зокрема в блогосфері. Ключові слова: блогосфера, блоги, стратегічні комунікації, Інтернет, новітні технології.