Глобальна проблема зростання населення: причинний багатошаровий аналіз

Автор: Тимощик Владислав Ігорович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: багатошаровий аналіз: магістерська кваліфікаційна робота Дана робота присвячена аналізу глобальної проблеми зростання населення. Основним методом дослідження є метод причинного багаторівневого аналізу. У розділі І розкрито основні поняття та концептуальні механізми демографічної науки, які використовуються при розгляді досліджуваної проблеми; розглянуто найбільш важливі події в історії розвитку населення планети; охарактеризовано розвиток політичної думки щодо проблеми зростання населення. Розділ ІІ присвячено розгляду перших двох рівнів причинного аналізу. Розкрито поверхневі прояви проблеми та системні заходи, спрямовані на її подолання. Охарактеризовано політику країн світу щодо контролю населення. У розділі ІІІ розкрито третій та четвертий рівні причинного аналізу. Охарактеризовано домінантні світогляди та фундаментальні метафори, що впливають на проблему. Розкрито особливості світогляду країн з високим приростом населення та високорозвинених країн. Розроблено концептуальну систему взаємодії домінантних світоглядів, міфів та фундаментальних метафор. Надано рекомендації щодо можливого довгострокового рішення проблеми. Виконання цієї роботи змусило дійти до наступних висновків: проблема зростання населення є актуальною, попри багаторічну історію дослідження; глибинною причиною проблеми є особливості світогляду населення низькорозвинених країн, які зумовлені соціальним середовищем та матеріальним становищем; світогляд високорозвинених країн світу сприяє загостренню проблеми за рахунок поглиблення нерівності між країнами. Як довгострокове рішення запропоновано сприяння трансформації домінантного світогляду громадян країн з високою народжуваністю, що потенційно призведе до зниження показника приросту населення. Також, як рекомендацію для високорозвинених країн визначено сприяння формуванню "глобального світогляду" своїх громадян, що зумовить більшу підтримку політичних дій, спрямованих на подолання проблеми. Ключові слова: зростання населення, причинний багатошаровий аналіз, світогляд, метафора, приріст населення, низькорозвинені країни.