Методологія аналізу загроз національній безпеці у реаліях гібридної війни

Автор: Кафлик Ірина Іванівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: У магістерській-кваліфікаційній роботі представлено методологію аналізу загроз, які постають перед країною в реаліях гібридної війни. Розглянуто основні методи дослідження даної проблеми. Методом аналізу, дослідження і порівняння визначено основні методи, які використовують науковці та дослідники для вивчення питань гібридної війни та ефективності протидії агресії. Досліджено, які з методів являються найефективнішими в дослідженні, і які використовуються найчастіше. Аналіз досліджуваної проблематики дає необхідну основу для узагальнень і висновків, які дадуть в подальшому можливість розкриття та вирішення поставлених завдань. Також представлена законодавча основа і дії уряду держави в момент виникнення гібридної агресії . Аналіз досліджуваної проблематики дає необхідну основу для узагальнень і висновків, які дадуть в подальшому можливість розкриття та вирішення поставлених завдань. Дана дипломна робота описує методи саме завдяки яким досліджувалась проблематика, що дала можливість визначити компетентну думку вітчизняних та російських науковців гібридної війни та окупації Росією території України. Дана дипломна робота описує методи саме завдяки яким досліджувалась проблематика, що дала можливість визначити компетентну думку вітчизняних та російських науковців гібридної війни та окупації Росією території України. Ключові слова: національна безпека, гібридна війна, інформаційні війни, методологія, методи, аналіз, дослідження.