Моніторинг системи автоматичного керування освітленням на базі мікросхеми mDAC14

Автор: Фірич Андрій Володимирович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Магістерська кваліфікаційна робота представлена розрахунково- пояснювальною запискою на сторінках машинописного тексту, що містить 13 таблиці, 32 рисунків та 14 посилань. У роботі представлена система автоматичного керування освітленням, реалізована у вигляді навчального стенду «Розумне освітлення коридорів 5-го навчального корпусу» із елементами самоконтролю. Застосування такої системи керування дозволяє скоротити споживання електричної енергії на 50- 60%. У роботі запропонована модернізація системи в частині, що стосується моніторингу параметрів силового кола системи освітлення, таких як струми віток та напруги вузлів. Зокрема множину вимірювальних пристроїв (амперметрів, вольтметрів) запропоновано замінити однією мікросхемою mDAQ, що містить вбудований аналого-цифровий перетворювач для перетворення отриманих сигналів до форми, придатної для оброблення засобами обчислювальної техніки. В роботі реалізовано два варіанти побудови такої системи моніторингу – на базі мінікомп’ютера Raspberry Pi та мікроконтролера Arduino.