Дослідження показників роботи дугової сталеплавильної печі ДСП-3 з використанням перетворювача «сталий струм – стала напруга

Автор: Войтович Артур Ростиславович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Магістерська Кваліфікаційна Робота містить: 92 ст.,13 використаних джерел, 42 рисунків, 12 таблиць. Темою моєї бакалаврської роботи є: «Дослідження показників роботи дугової сталеплавильної печі ДСП-3 з використанням перетворювача «сталий струм – стала напруга». В Магістерській Кваліфікаційній Роботі описано такі розділи: - Вимоги до схеми живлення ДСП та основне устаткування печей. - Розрахунок і аналіз енергетичних характеристик печі ДСП-3. - Компенсація реактивної потужності. - Розрахунок впливу коливань струму на показники роботи ДСП. - Розрахунок впливу ДСП-3 на коливання напруги мережі. - Схема перетворювача "сталий струм – стала напруга", його принцип роботи та основні характеристики. - Розроблення математичної моделі ПСССН та дослідження нормальних режимів роботи печі. - Розрахунок та порівняння енергетичних характеристик ДСП для різних схем живлення.