Машини і технології паковання

8.131.00.04 Машини і технології паковання
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Галузь знань: Механічна інженерія