Матеріали та технології адитивного виробництва

8.132.00.03 Матеріали та технології адитивного виробництва
Рік вступу: 2023
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Галузь знань: Механічна інженерія